SeLaMaT DaTaNg Ke BLog DuNiA SuKaN....

Thursday, 30 June 2011

Panduan Pengurusan Sukan

Pengelolaan Pertandingan

Sebelum melaksanakan sesuatu pertandingan, Ahli Jawatankuasa Pengelola perlu memahami Peraturan Am kejohanan dan undang-undang berkaitan dengan permainan atau olahraga.

Peraturan Am kejohanan merupakan hak mutlak pengelola kejohanan yang berasaskan peraturan am badan sukan tersebut. Manakala undang-undang permainan atau olahraga mestilah berdasarkan kepada persatuan sukan atau majlis sukan tersebut. 
Aktiviti Sukan Sekolah (Olahraga), misalnya  merujuk kepada MSSn, MSSM, MAAU, IAAF sebagai panduan.


1. Pembentukan Ahli Jawatankuasa

Setiap pengelola sukan dan permainan seharusnya membentuk Ahli Jawatankuasa Pengelola Kejohanan. Pada kebiasaannya pengelolaan sukan ini berdasarkan giliran untuk menganjur. Peringkat MSSM, seluruh pengelolaan diserahkan kepada MSSM yang juga boleh memberi kuasa mengelola kepada mana-mana MSS negeri atau Jawatankuasa MSSM.
                                            
Bagi negeri-negeri juga sama ada dikelolakan oleh MSS Negeri dan diserahkan kepada MSS Daerah manakala pada peringkat Daerah pula diserahkan kepada sekolah begitulah seterusnya.

Ahli-ahli Jawatankuasa pengelola boleh dibentuk seperti berikut:-

·         Ahli Jawatankuasa Induk
·         Ahli Jawatankuasa Kerja/Kecil.

Ahli jawatankuasa induk  terdiri daripada:-
 • PENGERUSI
 • TIMBALAN PENGERUSI
 • SETIAUSAHA
 • PENOLONG SETIUSAHA
 • BENDAHARI
 • AHLI GABUNGAN/MAJLIS
Ahlijawatankuasa kerja/kecil terdiri daripada :-
 • NEGERI
 • DAERAH
 • SEKOLAH
 • INDIVIDU
 • AHLI GABUNGAN
Berikut adalah disarankan AJK Kerja/Kecil:-
 • AJK Pertandingan
 • AJK Teknikal
 • AJK Publisiti
 • AJK Keselamatan
 • AJK Kepegawaian
 • AJK Minuman/Makanan
 • AJK Penginapan
 • AJK Pengangkutan
 • AJK Protokol & Jemputan
 • AJK Statistik & Keputusan
 • AJK Hadiah & Cenderamata
 • AJK Seranta
 • Dan lain-lain mengikut keperluan dan kesesuaian pengelola
2. Senarai Tugas Jawatankuasa  Pengelola

Peraturan 10 MSSM telah menyenaraikan tugas-tugas jawatankuasa  pengelola adalah seperti berikut:-
 • Menentukan tempat, tarikh dan masa kejohanan setelah berbincang dengan S/U Agong MSSM, S/U Agong Negeri, S/U Daerah atau S/u Sukan Sekolah.
 • Melantik pegawai yang bertauliah yang diperlukan
 • Menyediakan peralatan dan persediaan yang diperlukan seperti padang atau gelanggang
 • Tempat penginapan, pengangkutan, makanan/minuman, dll kelengkapan sebulan sebelum kejohanan.
 • Menjemput semua S/U Agung/wakil negeri, MSS Daerah, MSS sekolah mengikut peringkat kejohanan
 • Mengedarkan notis mesyuarat  Jawatankuasa pengelola dan salinan minit perlu dihantar kepada setiausaha-setiausaha berkenaan dengan kejohanan
 • Mengedarkan surat pekeliling dan keputusan penuh kpada setiausaha-setiausaha
  • MSSM ( 3salinan)
  • MSSN ( salinan )
  • YDP MSSN ( 1 salinan)
  • Keputusan rasmi hendaklah dihantar dalam satu bulan selepas tamat kejohanan.
  • Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam peraturan am dan peraturan pertandingan berkenaan akan diputuskan oleh Jaatankuasa Pengelola dan keputusan adalah muktamad.
 • Bidang tugas ahli jawatankuasa  kerja/kecil -  guru bincang bersama pelajar.
 • 
3. Kewangan
 • Salah satu komponen dalam pengurusan sukan ialah kewangan. Tanpa wang aktiviti pengelolaan sukan tidak dapat dilaksanakan. Sebelum anda memutuskan bajet pengelolaan, seharusnya anda tahu arah tujuannya. Dalam hal ini, kita seharusnya mengetahui berapakah perbelanjaan yang akan digunakan bagi tujuan di atas. Mengapakah kita memerlukan kewangan sebanyak itu dan dari manakah sumber kewangan tersebut. Perancangan bajet yang teliti dan kearah mana ianya dibelanjakan akan dapat membantu organisasi menarik penyumbang melalui aktiviti yang dirancang. 
  Berapakah perbelanjaan dan wang yang diperlukan bagi bajet yang sebenarnya.  Melalui cara sebeini barulah kita tahu bagaimana wang itu dibelanjakan sebenarnya oleh organisasi itu.Kewangan untuk sesuatu pengelolaan/kejohanan sukan boleh diperolehi dari sumber-sumber berikut:

  • Peruntukan Kerajaan seperti sekolah, maktab, negeri atau negara.
  • Mendapat sumbangan daripada penaja seperti Milo, Eon, Proton dll.
  • Sumbangan-sumbangan Individu dan lain-lain derma.

  Setiap Ahli Jawatankuasa pengelola sesuatu sukan mesti ada bajet mereka sendiri. Dengan adanya  bajet seperti ini dapat Jawatankuasa Kerja menjalankan aktiviti mereka. Setiap Ahli  Jaatankuasa Kerja akan menyediakan bajet mengikut keperluan masing-masing dan dikemukakan kepada Jawatankuasa Induk dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja pengelola kejohanan.

4. Pelan Tindakan
Membuat suatu pelan tindakan untuk pengelolaan sukan adalah sangat penting. Melalui pelan tindakan ini kita dapat mengenalpasti apakah perkara-perkara yang perlu dilaksanakan apabila mengelola nanti. Pelan tindakan seharusnya melibatkan mengorganisasi sebelum pengelolaan, semasa pengelolaan dan selepas pengelolaan.
Sesuatu pelan tindakan mestilah lebih menyeluruh.


5. Senarai Semak
Untuk melicinkan sesuatu kejohanan sukan senarai semak setiap bahagian perlu ada dan bersesuaian dengan “event” yang dikehendakki. Semua pengelola sukan seharusnya menyediakan borang semakan ini supaya aktiviti pelaksanaan dapat dijalankan dengan licin dan sempurna. 
Berikut adalah beberapa contoh senarai semak yang boleh digunakan ketika menganjur kejohanan sukan.
Tandakan ( / ).
1.Sebelum Pertandingan/Kejohanan sukan                                       
 • Menyediakan Kertas Kerja                              (       )
 • Penubuhan Jawatankuasa Induk                    (       )
 • Mesyuarat JK Induk                                          (       )
 • Penubuhan Jawatankuasa Kerja/Jk Kecil.    (       )
 • Mesyuarat JK Kerja                                          (       )
 • Memastikan Bidang Tugas JK Kerja             (       )
 • Menerima  Bajet/Anggaran Prbelanjaan dari Setiap JK Kerja(       )
 • Memastikan JK Kerja                                       (       )
  • JK Teknik Pertandingan                        (       )
  • JK Kepegawaian                                    (       )
  • JK Jemputan                                           (       )
  • JK Publisiti                                              (       )
  • JK Hadiah                                               (       )
  • JK Padang/Gelanggang                       (       )
  • JK Penginapan                                      (       )
  • JK Pengangkutan                                  (       )

 • Semuanya telah melaksanakan persediaan pada peringkat awal.(       )
 • Mengedar Jadual Pertandingan                                                          (       )
2. Semasa Pertandingan
 • Taklimat Kejohanan                                                  (         )
 • JK Teknikal                                                                (         )
 • JK Pertandingan                                                       (         )
 • JK Padang/Gelanggang                                          (         )
 • JK Kepegawaian                                                      (         )
 • JK Keputusan dan Statistik/Pencatat                     (         )
 • JK Aturcara                                                                (        )
 • JK Sambutan                                                             (        )
 • JK Seranta                                                                 (        )
 • JK Pengangkutan                                                      (        )
 • JK Minuman/Jamuan                                                 (        )
 • JK Pemantauan                                                         (        )
 • JK Laporan                                                                (        )            
 • Dll.  …………………nyatakan                                  (        )

3. Selepas Pertandingan – Tindakan Perlu diambil adalah

 • Mesyuarat Post mortem                                              (       )
 • Laporan oleh setiap JK Kerja                                     (       )
 • Surat-surat Penghargaan kepada yang berkenaan (       )Rujukan
Buku Sumber Sains Sukan, Tingkatan 5. KPM. 

Monday, 27 June 2011

Latihan Piramid

Latihan Piramid
Latihan Piramid dikenali sebagai Latihan Segitiga. Latihan Piramid bermula dengan set latihan 10 - 12 pengulangan dengan rintangan yang rendah. Rintangan akan semakin bertambah sehingga pengulangan yang kerap sehingga hanya 1RM. Kemudian dengan set dan rintangan yang sama dalam pengulangan latihan, set terakhir berlaku 10 hingga 12 pengulangan semula. Latihan piramid banyak memerlukan tenaga dan kekeuatan untuk mencapai sasaran.

Objektif latihan
i. Meningkatkan kekuatan otot.
ii. Meningkatkan pembakaran kalori dalam badan.
iii. mengawal atur kardovaskular
iv. mengekalkan hemeostasis dalam badan
v. mengelakkan diri dari kecederaan.

Prinsip-prinsip latihan
 1. Latihan ini dijalankan setiap minggu dengan setiap sesi latihan yang dijalankan perlu memberi kesan yang berbeza kepada sistem fisiologi atlit.
 2. Kekerapan latihan perlu dijalankan untuk mengekalkan hemeotasis atlit.
 3. Latihan piramid boleh sehingga 5 jenis 'workout' dengan peningkatan intensiti dan jumlah peratus setiap minggu.
Aktiviti Latihan Piramid
i. Berbasikal
ii. Berenang
iii. Berlari jarak dekat dan jauh
iv.Berjalan kaki jarak dekat dan jauh
v. menaiki bukit 

Contoh : Contoh latihan
 1. Fasa teratas(Economy Training); Berjalan menaiki bukit sejauh 100 – 800 meter dengan kelajuan yang maksimum.
 2. Fasa kedua(VO2 max training)-; Berjalankaki di antara 2 hingga 10 km selama 20-30 minit dengan masa pemulihan hanya 5 minit.
 3. Fasa Ketiga (Lactate turnpoint training); Berjalan sejauh 10km dengan pantas dengan masa pemulihan 10 – 15 saat berjalan perlahan.
 4. Fasa kelima (Distance training); Long Slow Distance iaitu berjalan sejauh 10 – 15km tanpa berlumba-lumba tetapi perlu menamatkan larian dalam jangka masa yang ditetapkan.
 5. Fasa keenam (Rest/recovery workouts); melakukan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan seperti berbasikal, berenang.

Latihan Plyometrik

Latihan Plyometrik

Perkataan Plyometrik adalah berasal daripada perkataan Greek (Pleythein) yang membawa maksud bertambah atau meningkat atau dari perkataan akar Greek (Plio dan Metric) yang membawa maksud banyak dan terkira.

Fred Wilt menterjemahan pliometrik sebagai latihan yang menghasilkan pergerakan otot isometrik yang berlebihan yang menyebabkan refleks regangan dalamotot. Hari ini pliometrik merujuk kepada ciri-ciri latihan tentang penguncupan otot-otot yang kuat dalam bertindak kepada kelajuan, beban yang dirancang atau meregangkan otot-otot yang terlibat.

Latihan Pliometrik adalah satu sistem latihan kuasa (dynamic power) yang digunakan untuk meningkatkan kuasa otot yang terlibat dalam pergerakan yang hampir sama dengan acara yang dilatih.
Latihan Pliometrik hanya diaplikasikan selepas atlit mencapai tahap kekuatan optimum atau mencukupi bagi mengelakkan kecederaan terutamanya kepada tendon dan ligamen. Latihan dilakukan pada penghujung fasa persediaan khusus sehinggalah ke fasa pertandingan.

 Objektif latihan
      i.     Meningkatkan kuasa dinamik otot yang terlibat
    ii.     Meningkatkan keupayaan anaerobik
  iii.     Meningkatkan dayatahan kederasan otot dan dayatahan otot yang spesifik
  iv.     Meningkatkan kelajuan dan kekuatan otot

Prinsip latihan
      i.     Latihan ini dijalankan berpandukan prinsip tambah beban secara progresif
    ii.     Prinsip kerja dan masa pemulihan dan denyutan jantung digunakan seperti dalam latihan jeda
 iii.  Aktiviti yang dipilih perlu berdasarkan kepada spesifisiti permainan atau sukan yang terlibat 
  
Rasional
      i.     Latihan pliometrik hanya dirancang setelah dayatahan otot dan kekuatan otot telah dibina
    ii.     Mempunyai keberkesanan pada fasa pra pertandingan
  iii.     Alatan tidak banyak diperlukan
  iv.     Tidak mengambil masa yang lama

Aktiviti latihan plyometrik
      i.     lari setempat dengan lutut tinggi, tangan dihayun pantas
    ii.     lari setempat tumit menyentuh punggung
  iii.     lompat skip, tangan dihayun pantas
  iv.     lari langkah panjang(striding)
    v.     lompat berhalangan
Contoh 1 : Latihan pliometrik dengan menggunakan berat badan sendiri :
i. Larian lutut tinggi
ii. 'bounding'
iii. lariam 'tendang pinggul'
iv. 'skip'
v. lompat sebelah kaki

Contoh 2: Latihan pliometrik menggunakan bola segar :
i. baling bola segar berpasangan paras dada dengan menggunakan satu tangan
ii. baling bola segar berpasangan paras dada dengan menggunakan dua tangan
iii. baling bola segar berpasangan dari atas kepala
iv. baling bola segar berpasangan melalui atas kepala dengan membelakangi pasangan

Contoh 3: Latihan Pliometrik menggunakan kotak pelbagai ketinggian:
i. susun kotak pelbagai ketinggian dalam satu meter
ii. jarak antara kotak ke kotak yang lain lebih kurang 10 meter
iii. Pelaku berlari dalam litar dengan menaiki dan melompat turun dari kotak sepantas mungkin.
iv. jumlah ulanagn bergantung kepada preskripsi yang diberi

Monday, 20 June 2011

Selftalk In Sport

What is Self-Talk?
Self-talk includes all the purposeful and random thoughts that run through an athlete’s mind, it includes all the things said both silently and out loud. Self-talk can be positive, it can tell an athlete what to do, where to focus, and get one motivated (“You can do it”) Unfortunately, self talk can also be negative (“You stink so just give it up”), pessimistic, and critical. Such internal talk definitely does not help performance and, in most cases, probably hurts performance. Recognize that negative self talk is going to occur; the key is to not focus on the negatives and instead focus on the positives.

When Self-Talk goes Awry
There seem to be common self-talk errors swimmers make that tend to have a negative influence on performance. Read through each of these and assess if any of these errors plague you.

Focusing on the past or future:
“I raced so bad last time I swam here.” “I can’t believe I missed that turn.” Not ‘letting go’ of mistakes or poor performances takes thoughts and focus away from where they should be--on the present. A similar situation occurs when athletes worry about what may happen. All athletes have control over is right now, that is where thoughts need to be.

 
Focusing only on outcome: “I must win” or, “I have to make Junior cuts” such  houghts direct athletes to the outcome of the competition, something they have little control over. What athletes do have control over is performance. Therefore, direct self-talk towards what needs to be done to be successful . . . and trust that the outcome will take care of itself.

 
Focusing on uncontrollable factors:“I hate swimming in cold weather.” “This delay in the start is going to mess up my preparation.” “I never swim well in lane 8.” Statements such as these are a waste of mental energy. Not only are they out of one’s control but they also distract thoughts from where they should be. Keep thoughts on controllable factors.

Demanding perfection: “I better swim a PR.” “My turns have to be perfect.” Athletes train their physical skills for years, trying to achieve the perfect  performance. It is appropriate to work towards perfection but unrealistic to expect a perfect performance every competition.

Coaches Guide
Grab em’
Although everyone talks to themselves at one time or another some swimmers may not be aware of what they say to themselves. The following exercise is a great way to help swimmers become more aware of what they say to themselves.

Would you say it to your neighbor?
At the beginning of your self-talk session hand out Exercise 4 and a pen or pencil. Ask them to think of a time during a swim meet where they have made a big mistake such as completely missing a turn, false starting, missing an event all together, or having their goggles come off. Then ask them to remember what they said to themselves in that situation. Have them write it down in the top box of Exercise 4. Next instruct your swimmers to pair off. Have them turn to their partner and read the self-talk they wrote on their sheets out loud to their partner with feeling, similar to the way they would say it to themselves. At this point explain to your swimmers that they would probably never say the things that they say to themselves when they make mistakes to another person. Why do they treat themselves this way? Stress the fact that negative self-talk is detrimental to their performances and unproductive. Now, to turn the focus of this exercise from a negative light to a positive one have your swimmers rephrase their original self-talk into a more positive manner in the bottom box of Exercise 4. Again have them share this statement with their neighbor for some feedback.

Tips for Teaching Self-Talk

·
Begin with the previously described exercise. Grab your swimmer’s attention and get them thinking about the meaning of the phrase “self-talk.”
·
Ask your swimmers to define Self-Talk. Spend some time covering the common self-talk errors and give examples in each situation. Have your swimmers consider their behaviors in each of these situations.
·
Introduce the steps to changing negative self-talk and spend some time on the exercises included at the end of the chapter.
·
For a long term plan, have your swimmers create a self-talk section in their competitive training logs, help them to monitor their own self-talk and assist them in changing their self-talk behaviors. 

Saturday, 18 June 2011

Faktor Mempengaruhi Prestasi Atlet

Pembawaan Genetik
Genetik memainkan peranan yang penting dalam menentukan prestasi atlit Kenyataan ini jelas telah dibuktikan oleh pencapaian keluarga Hj. Sidek. Malaysia menjuarai semula Piala Thomas dalam permainan badminton selepas 25 tahun dan separuh dari skuad tersebut dianggotai oleh anak-anak Hj. Sidek (Razif Sidek, Jailani Sidek, Rashid Sidek dan Rahman Sidek). Warisan memainkan peranan yang penting dalam prestasi kerana aras maksima penggunaan oksijen bergantung kepada faktor genetik. Bouchard etal (1992) merumuskan bahawa warisan memberikan varian di antara 25-50% pada nilai penggunaan maksima oksijen. Berdasarkan kepada fakta ini warisan sahaja bertanggung-jawab di antara ¼ - ½ dari jumlah pengaruh terhadap prestasi. Smith et al. (1992) mencadangkan pembawaan genetik perlu diberi perhatian yang serius dalam pemilihan pemain bola tampar antarabangsa. Beliau berpendapat adalah lebih mudah untuk melatih atlit yang mempunyai keperluan genetik yang khusus terhadap sesuatu sukan kerana tindakbalas terhadap program latihan ditentukan oleh faktor baka. Gualdi dan Graziani (1993) berpendapat prestasi atlit dibatasi oleh beberapa faktor genetik dan persekitaran. Sebagai contohnya gentian otot adalah sangat penting untuk memandu atlit mencari acara yang paling sesuai untuk diceburi. Ini adalah kerana manusia dipengaruhi oleh dua gentian otot iaitu gentian otot merah (Slow-Twitch) dan gentian otot putih (Fast-Twitch). Mero et al. (1981) memeriksa penghasilan daya ke atas pelari pecut pada tiga kumpulan yang berbeza (100m=10.7s, 11.1 dan 11.5s). Mereka mendapati kumpulan terbaik mempunyai 66.2% gentian otot putih, pertengahan 62.0% dan kumpulan paling lemah 50.4% pada otot vastus lateralis. Kenyataan ini membuktikan pembawaan genetik merupakan faktor yang menentukan jenis sukan yang sesuai diceburi oleh seseorang. McArdle et al. (1996) berpendapat jika individu mempunyai pembawaan mendapatkan penggunaan oksijen yang maksima perlu melengkapkan diri dengan latihan yang lasak bagi mencapai prestasi yang optima.
Komposisi Badan
Komposisi badan memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan kejayaan atlit. Perkara yang mustahak di sini ialah "Fat Free Mass" dan "Fat Mass". Jisim badan mesti sesuai dengan sukan dan bentuk badan yang ideal untuk jenis sukan adalah pelbagai. Kepelbagaian bentuk badan adalah sesuai untuk posisi yang berbeza dalam suatu jenis sukan umpamanya permainan ragbi mempunyai "hooker", "prop", "forward" dan "three-quarter". Nilai pengetahuan tentang komposisi badan adalah lebih tinggi untuk meramalkan prestasi atlit jika dibandingkan dengan hanya sekadar mengetahui jisim dan ketinggian atlit sahaja. Menurut Willmore dan Costill (1994) adalah lebih baik jika jurulatih berupaya mengujudkan jisim badan piawai bagi sesuatu jenis sukan dan hendaklah berdasarkan kepada komposisi badan . Atlit yang mengalami lebih jisim badan akan mengalami kemerosotan prestasi. Peningkatan jisim 9Kg mengambil masa 9-12 bulan untuk dipulihkan. Ringkasnya jisim badan yang piawai adalah ciri terbaik dan ideal tetapi sukar dipraktikkan. Oleh itu dengan hanya mempunyai bentuk badan yang sesuai sahaja belum cukup untuk menjamin prestasi yang optima kerana manusia sukar diramalkan tingkah lakunya.
Morfologi.
Thompson, (1966 muka surat 14)
Oleh itu morfologi berkait rapat dengan fisiologi dan biomekanik pergerakan badan manusia. Tanner (1964) merumuskan bahawa adalah mustahil untuk atlit mencapai kejayaan jika mempunyai bentuk badan yang tidak sesuai dengan sukan yang diceburi. Oleh itu buat masa sekarang ahli-ahli kinanthropometry giat mengkaji bentuk badan manusia. Kinanthropometry adalah merupakan sub-displin fisiologi dan merupakan bidang yang baru. Bidang ini mengkaji secara kuantitatif tentang saiz, bentuk, perkadaran, komposisi dan kematangan berkait dengan fungsi motor dan banyak digunakan untuk memilih pemain. Perkadaran saiz mungkin sesuai untuk sesuatu jenis sukan. Sebagai contohnya dalam sukan angkat berat, secara teorinya atlit perlu mempunyai tuas yang lebih pendek untuk penghasilan daya. Umumnya ahli sukan angkat berat mempunyai tuas yang lebih pendek dan ini adalah merupakan perkadaran saiz atlit tersebut.
Morphology merujuk kepada bentuk dan struktur badan Willmore dan Costill (1994) dan biasanya dibahagikan kepada tiga komponen.
  1. Muscularity
  2. Linearity
  3. Fatness

Setiap atlit mempunyai kombinasi yang unik dari ketiga-tiga komponen ini. Atlit dalam sukan yang tertentu akan menunjukkan pengaruh yang kuat dari satu komponen mengatasi dua komponen yang lain. Carter et al. (1982) merumuskan bahawa kebanyakan atlit mempunyai keseimbangan di antara muscularity dan linearity, tetapi muscularity kebanyakanya dimonopoli oleh atlit lelaki. Costill 1972 mendapati bahawa pelari marathon umumnya rendah dan mempunyai jisim badan yang rendah. Walau bagaimana pun pelari pecut secara puratanya lebih besar jika dibandingkan dengan pelari-pelari dalam acara yang lain. Pelari pecut bertaraf dunia mempunyai ketinggian di anatara 1.57- 1.90m dan berjisim di antara 63.4-90 Kg. Kenyataan ini menunjukkan bahawa di samping kecergasan fizikal, morfologi atlit juga mempengaruhi prestasi atlit. Tanner (1964) menyatakan bahawa pelari pecut lelaki secara semula jadinya mempunyai otot-otot besar dan bukanya dihasilkan dari sistem latihan. Pelari pecut perlukan jisim otot yang besar kerana dapat memberikan kelebihan semasa permulaan perlumbaan dan pada fasa permulaan pecutan. Ika dan Fukunaga (1968) merumuskan bahawa lebih banyak daya dapat dibina jika atlit mempunyai lebih banyak otot per luas keratan rentas.
Pelari jarak sederhana biasanya mempunyai kombinasi jisim badan ringan sederhana tinggi dan lemak badan yang rendah (Tanner 1964, Carter 1982). Sebaliknya pelari marathon yang baik umumnya mempunyai jisim badan yang rendah dan pendek (Costill 1972). Saiz badan, bentuk yang khusus adalah sesuai untuk acara, sukan dan posisi yang berbeza. Walau pun berdasarkan kepada pernyataan (Tanner 1964) yang merumuskan kepentingan morfologi atlit namun bagi kebanyakan acara banyak faktor lain perlu juga diambil kira.

Aktiviti (Jenis, Aras dan Posisi)
Acara sukan berpasukan, posisi pemain memerlukan saiz badan, ketinggian dan fisiologi yang berbeza. Sebagai contohnya "hooker" adalah merupakan pemain yang paling pendek di posisi "forward" dalam permainan ragbi. Pemain utama dalam sukan bola keranjang adalah merupakan pemain yang paling tinggi dan merupakan pemain yang mempunyai kemahiran yang luar biasa. Furukawa (1974) merumuskan bahawa pemain professional bola keranjang tidak mungkin dipilih kecuali mempunyai ketinggian 200 cm.

Aspek Fisiologi
Umumnya latihan akan meningkatkan prestasi dan melambatkan kelesuan. Metabolisma badan perlu menyediakan tenaga yang cukup pada keadaan yang diperlukan oleh otot yang bekerja. Oleh kerana itu faktor yang penting adalah kebolehan atlit menggunakan tenaganya dengan cara yang berkesan dan optima. Kebolehan atlit melambatkan kelesuan adalah disebabkan oleh simpanan tenaga dalam badan. Tenaga input dan output boleh diringkaskan seperti berikut:
Pengambilan Tenaga = Tenaga Yang Digunakan +- Tenaga Disimpan.
Nagle dan Basset (1984) merumuskan bahawa prestasi pelari marathon adalah bergantung kepada aspek fisiologi. Atlit yang mempunyai fisiologi yang tinggi sesuai dengan keperluan acara akan muncul sebagai pemenang. Sebagai contohnya dalam larian jarak jauh kelajuan dan intensiti dipengaruhi oleh tahap ambang "lactate". Menurut McArdle et al. (1996) lorong utama penghasilan ATP berbeza dan bergantung keada intensiti dan jangkamasa senaman (lihat jadual 1). Semasa senaman yang dijalankan dalam jangka masa yang singkat dan mempunyai intensisti yang tinggi berintensiti tinggi tenaga yang diperlukan diperolehi melalui simpanan ATP-CP dalam otot. Bagi acara yang lebih lama (1-2 minit), tenaga dihasilkan adalah melalui glikolisis. Apabila senaman berlaku melebihi beberapa minit, sistem aerobik menjadi dominan dan pengambilan oksijen menjadi semakin penting sebagaimana ditunjukkan pada jadual 1. Oleh itu jurulatih yang mengetahui penggunaan sistem tenaga akan merangka program berdasarkan kepada sistem tenaga yang dominan khusus untuk sukannya.
Aktiviti boleh dikelaskan dalam bentuk pengkhususan dan juga pemindahan tenaga dominan yang terlibat. Program latihan yang berkesan akan menyediakan ruang masa yang sesuai untuk tenaga khusus yang terlibat dalam aktiviti. Sistem latihan sekarang menggunakan aktiviti fizikal yang sederhana diikuti denagna latihan anaerobik (pemulihan aktif) dan ini meningkatkan pemulihan berbanding dengan kaedah pasif. Pemulihan aktif akan mengakibatkan pembuangan "blood lactate" dengan lebih berkesan.
Untuk mengekalkan kecergasan, atlit perlu menyediakan dirinya melalui program suaian. Kaedah suaian fizikal yang didasarkan kepada beberapa prinsip latihan akan menghasilkan peningkatan yang optima. Mengikut Willmore dan Costill (1994), prinsip-prinsip berikut adalah sangat penting:-
i) prinsip tambah beban.
ii) pengkhususan senaman.
iii) kebolehbalikan
iv) perbezaan individu.
Di samping prinsip di atas, terdapat beberapa faktor yang boleh memberi kesan ke atas peningkatan latihan (McArdle et al. 1996).
i) tahap kecergasan awal.
ii) frekuensi latihan
iii) intensiti latihan

Pemakanan

kita lihat faktor pemakanan tidak boleh disangsikan kepentingannya dalam meningkatkan prestasi. Kebanyakan kes yang melibatkan kemerosotan prestasi adalah akibat dari kelemahan program pemakanan. Oleh kerana itu, atlit perlu mengambil kira penggunaan pemakanan optima dalam program latihan mereka. Optima diet didefinisikan sebagai makan atau minum yang dapat memberikan semua keperluan nutrient mencukupi untuk pemeliharaan tisu, pemulihan dan perkembangan tanpa berlebihan (McArdle et al. 1996). Terdapat banyak cadangan jenis makanan yang boleh menyediakan keperluan nutrient untuk pemeliharaan tisu, pemulihan dan perkembangan. Badan atlit hendaklah ditala dengan begitu rapi akibat latihan yang berterusan. Bagi mencapai hasrat ini, atlit perlu memberi perhatian terhadap pemakanan yang sempurna, tidur dan rehat yang cukup.
Dewasa ini banyak terdapat bahan makanan berbentuk cecair dijual secara komersil. bahan ini menawarkan pendekatan yang praktik terhadap makanan sebelum pertandingan dan mengandungi banyak sumber pembekal tenaga. Makanan ini disarankan kerana mempunyai nilai kalori seimbang dan membantu proses penyerapan dengan cepat dan tidak meninggalkan sisa pada saluran penghadaman. Makanan sebelum pertandingan sepatutnya sedia dihadam dan memberikan tenaga yang diperlukan untuk senaman. Oleh itu makanan ini sepatutnya tinggi nilai karbohaiderat dan rendah dari segi kandungan lemak dan protin. Masa 2-3 jam adalah jangkasama yang sesuai untuk membenarkan penghadaman dan penyerapan berlaku.
Kesimpulan.
Sebenarnya kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepda kecergasan fizikal sahaja kerana terdapat banyak faktor lain yang terlibat dalam pembentukan seorang atlit yang berjaya. Pada kebaisanya atlit yang berlatih dan bersedia dengan rapi akan berjaya. Atlit mestilah secara sukarela menerima persaingan kerana pencapaian dalam sukan adalah hasil hasil dari pernyataan kebebasan personel. Faktor sosial, politik, identifikasi personel dan tindakbalas personel adalah faktor penting dalam menentukan perlakuan manusia (Hans Lenk 1984). Atlit bertaraf dunia biasanya merupakan mereka yang sukakan persaingan dan insan yang aktif. Oleh itu sukan membawa kepada peluang yang penting kepada individu yang sukakan aktiviti yang mencabar. Oleh kerana itu sukan membawa kepada peluang yang penting kepda individu yang sukakan aktiviti mencabar. Akhirnya atlit perlu mempunyai disiplin diri dan falsafah di samping kecergasan fizikal untuk muncul sebagai juara.